بایگانی‌های اشتباه شورای نگهبان | سیمای زاگرس
    سیمای زاگرس- اشتباه شورای نگهبان- امام جمعه گچساران
  • امام جمعه گچساران: قطعاً شورای نگهبان اشتباه کرده است !؟
  • اگر شورای نگهبان اشتباهی هم کرد که قطعاً اشتباه هم کرده؛ اما باید حواسمان جمع باشد و تفکر پالرمویی، سند ۲۰۳۰و FATF به مجلس نرود و کسانی منتخب مردم در مجلس شوند که تفکر حضرت امام، تقوا، خدمت صادقانه به مردم‌ را اولویت خود بدانند و نه تفکر مال اندوزی، سرمایه داری و غرب گرایی […]
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس