۱۴:۲۰:۵۰ - چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹
بیکارترین استان های ایران کدام است؟+نمودار
مطابق آمار ارائه شده از نتایج بیکاری در فصل بهار ۹۹  لرستان با ۲۱ درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است.  نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به ۲۱ درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه پارسال ۱۶٫۳ بوده است. سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان لرستان […]

مطابق آمار ارائه شده از نتایج بیکاری در فصل بهار ۹۹  لرستان با ۲۱ درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است.  نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به ۲۱ درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه پارسال ۱۶٫۳ بوده است.بیکارترین استان های کشور کدام است؟+نمودار

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد استان لرستان با نرخ بیکاری ۲۱ درصد به عنوان بیکارترین استان ایران در بهار امسال شناخته شده است.

مطابق آمار ارائه شده از نتایج بیکاری در فصل بهار ۹۹  لرستان با ۲۱ درصد بیکاری بیکارترین استان کشور است.  نرخ بیکاری لرستان در بهار امسال به ۲۱ درصد رسیده در حالی که این نرخ در مدت مشابه پارسال ۱۶٫۳ بوده است.

پس از استان لرستان نیز استان چهارمحال و بختیاری با نرخ ۱۹٫۱ درصد و استان‌های کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۱۳٫۸ و۱۳٫۱ بیشترین نرخ بیکاری را در کشور داشته‌اند. کمترین نرخ بیکاری در بهار امسال نیز به ترتیب مربوط به  خراسان جنوبی با ۴ درصد بیکاری  و استان های اردبیل، مازندران، مرکزی و فارس است که به ترتیب ۶درصد، ۶٫۲درصد،۶٫۵ درصد و ۶٫۶ بوده است.

شکاف بیکاری استان‌ها نشان دهنده فاصله بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ بیکاری استان‌ها در یکسال است که این شاخص از تفاضل بالاترین نرخ بیکاری با پایین‌ترین نرخ به دست می‌آید.

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

بحران بیکاری و اشتغال ,

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس