سیمای زاگرس به نقل از الف: شکایت دیده‌بان شفافیت و عدالت از غلامرضا تاجگردون به شعبه ۷ ارجاع شد.

آرش کبیری نماینده دیده بان شفافیت و عدالت در پیگیری شکایت قضایی از آقای غلامرضا تاجگردون ، گفت: پرونده شکایت دیده بان شفافیت و عدالت با دستور دادستان تهران به شعبه ۷ بازپرسی  کارکنان دولت ارجاع شد.
براساس ماده ۳۰ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» سازمان های مردم نهاد می توانند در موضوعات مندرج در ماده ۶۶ و ماده ۱۴ قانون حمایت از آمران معروف و ناهیان از منکر اعلام جرم نموده و در فرآیند دادرسی مشارکت داشته باشند.

لذا دیده‌بان در ۱۹ خرداد ۹۸ طی نامه ای رسمی و بر شمردن موارد تخلف با طرح شکایت از غلامرضا تاجگردون خواستار رسیدگی قضایی به این موارد شد.