۲۱:۰۹:۱۱ - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
ثبت ۲۰ هزار و ۲۴۰ مورد مثبت کرونا در خوزستان تاکنون
تاکنون  طبق آمار کرونای استان خوزستان، تعداد موارد مثبت ۲۰ هزار و ۲۴۰ مورد و تعداد موارد منفی ۳۷ هزار و ۶۸۷ مورد بوده است. تعداد نمونه‌هایی که نیاز به تکرار دارد نیز یک هزار و ۷۸۹ مورد و تعداد موارد منفی که نیاز به تکرار دارد سه مورد بوده است.   سیمای زاگرس به […]

تاکنون  طبق آمار کرونای استان خوزستان، تعداد موارد مثبت ۲۰ هزار و ۲۴۰ مورد و تعداد موارد منفی ۳۷ هزار و ۶۸۷ مورد بوده است. تعداد نمونه‌هایی که نیاز به تکرار دارد نیز یک هزار و ۷۸۹ مورد و تعداد موارد منفی که نیاز به تکرار دارد سه مورد بوده است.دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز رتبه و انتخاب رشته

 

سیمای زاگرس به نقل از ایسنا:  خوزستان معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در خصوص تحلیل نمونه‌های تهیه شده در مراکز منتخب نمونه‌گیری در اجرای مرحله دوم غربالگری با تاکید بر بیماریابی توضیحاتی ارائه داد.

دکتر سیدمحمد علوی اظهار کرد: لزوم انجام تست مولکولی (PCR) که با توجه به نیاز، ضرورت انجام آن به شدت احساس می‌شد، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی اهواز را بر آن داشت تا با راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مختلف جهت افزایش نمونه‌گیری و تست نمونه‌های اخذ شده اهتمام بیشتری بورزند.

وی افزود: با تاکید مقام‌های وزارت بهداشت طی بازدیدهای مکرر که همگی بر افزایش تست و ارتقای شاخص مثبت به تست‌های انجام شده (چگالی تست) تاکید داشته‌اند، تعداد مردمی که برای تست به مراکز منتخب نمونه‌گیری در سطح استان خوزستان مراجعه می‌کردند، افزایش یافته  و تعداد زیادی نمونه اخذ و بعد از ثبت در سامانه سیب به آزمایشگاه‌های ۲ و ۳ (شفا) ارسال می‌شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: در استان خوزستان از کل ۶۵ هزار و ۴۴۱ مورد نمونه‌ای که در مراکز اخذ و در سامانه سیب ثبت شده است، تا ۲۰ تیرماه ۹۹ تعداد ۵۹ هزار و ۷۱۹ مورد ثبت نتیجه شده است.

علوی تصریح کرد: تاکنون تعداد موارد مثبت ۲۰ هزار و ۲۴۰ مورد و تعداد موارد منفی ۳۷ هزار و ۶۸۷ مورد بوده است. تعداد نمونه‌هایی که نیاز به تکرار دارد نیز یک هزار و ۷۸۹ مورد و تعداد موارد منفی که نیاز به تکرار دارد سه مورد بوده است.

رئیس مرکز بهداشت خوزستان افزود:  تعداد افرادی که بیش از یک نمونه دارند، یعنی افرادی که به مراکز مختلف در روزهای مختلف برای نمونه‌گیری مراجعه کرده‌اند و از آن‌ها نمونه اخذ شده است بدون اینکه به مرکز اطلاع داده باشند، سه هزار و ۵۱۳ مورد و تعداد نمونه‌هایی که به علت شرایط حمل و نقل و یا بسته‌بندی و یا گرما و دیگر ایرادات تکنیکی، دیگر شرایط استاندارد را نداشته و نامطلوب تشخیص داده شده‌اند، یک هزار و ۵۷ مورد بوده است.

علوی یادآور شد: تعداد مواردی که در فرآیند انجام آزمایش قرار دارند ۸۵۲ مورد است و در حال حاضر نمونه‌های ثبت ارسال شده و نمونه‌های تعیین تکلیف شده با هم تطابق کامل دارد و اختلافی دیده نمی‌شود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس