۱:۱۱:۵۲ - پنج شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸
آگهی استخدام ۱۳۷ نفر توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج نسبت به برگزاری آزمون جهت تأمین تعداد ۱۲۷ نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان “مجری” اقدام نماید. سیمای زاگرس: دانشگاه علوم پزشکی […]

موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج نسبت به برگزاری آزمون جهت تأمین تعداد ۱۲۷ نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان “مجری” اقدام نماید.Image result for ‫آگهی استخدام‬‎

سیمای زاگرسدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج در نظر دارد تعداد ۱۲۷ نفر را در ۸  رشته شغلی تحلیلگر سیستم، کارشناس مالی، نگهبان، خدمات، پرستار، تاسیسات مکانیکی، مخابرات از طریق آزمون استخدامی برای واحدهای تابعه خود، انتخاب و جذب نماید.

موسسه کارآفرینان آواسلامت در نظر دارد در راستای توافقنامه فیمابین با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج نسبت به برگزاری آزمون جهت تأمین تعداد ۱۲۷ نفر نیروی شرکتی در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی یاسوج پس از سیر مراحل گزینشی بر اساس قانون گزینش به عنوان “مجری” اقدام نماید.

این آزمون برای شناسایی، انتخاب و جذب نیرو در ۸ رشته شغلی تحلیلگر سیستم، کارشناس مالی، نگهبان، خدمات( تمییزکار)، پرستار، تاسیسات مکانیکی، مخابرات برای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج برگزار خواهد شد.

 -شرایط اختصاصی: 
شرایط سنی:
 دارندگان مدرک تحصیلی دیپلم )رشته های شغلی تمیزکار و نگهبان : حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام.
 دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام.
 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام
 دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال تمام.
( مالک محاسبه سن اولین روز ثبت نام و مالک محاسبه مدرک تحصیلی، پایان خدمت و پایان طرح آخرین
روز ثبت نام می باشد)

 -مهلت ثبت نام: 
متقاضیان واجد شرایط، میتوانند از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۹ لغایت ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند

علاقمندان می توانند با دانلود دفترچه از آدرس زیر و مراجعه به سایت مربوطه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

 

اصل آگهی استخدام

سیمای زاگرس-آگهی استخدام رشته های پزشکی و بهداشتی یاسوج

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس