۲۳:۲۵:۴۳ - یکشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۸
تکذیب استعفای جهانگیری
خبر منشره در مورد استعفای معاون اول رییس جمهور کذب است.  اسحاق جهانگیری استعفا نداده و همچنان به عنوان معاون اول مشغول فعالیت خواهد بود.   سیمای زاگرس به نقل از انتخاب:   به نقل از منبع مطلع خبر منشره در مورد استعفای معاون اول رییس جمهور را تکذیب شد. خبر منشره در مورد استعفای معاون اول […]

خبر منشره در مورد استعفای معاون اول رییس جمهور کذب است.  اسحاق جهانگیری استعفا نداده و همچنان به عنوان معاون اول مشغول فعالیت خواهد بود.


تکذیب استعفای جهانگیری

 

سیمای زاگرس به نقل از انتخاب:   به نقل از منبع مطلع خبر منشره در مورد استعفای معاون اول رییس جمهور را تکذیب شد.

خبر منشره در مورد استعفای معاون اول رییس جمهور کذب است.  اسحاق جهانگیری استعفا نداده و همچنان به عنوان معاون اول مشغول فعالیت خواهد بود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس