۰:۲۳:۱۰ - چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸
آواز “کَوگ رَشت خوشخون” با صدای استاد مسعود بختیاری
آواز بسیار زیبا و  دانشین ” کَوگ رَشت خوشخون ” با صدای اسطوره موسیقی لری، استاد بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) که واگوییِ علاقه شدید و احترام قوم لر به کبک (کوگ) می‌باشد.     سیمای زاگرس:  آواز بسیار زیبا و  دانشین ” کَوگ رَشت خوشخون ” با صدای اسطوره موسیقی لری، استاد بهمن علاءالدین (مسعود […]

آواز بسیار زیبا و  دانشین ” کَوگ رَشت خوشخون ” با صدای اسطوره موسیقی لری، استاد بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) که واگوییِ علاقه شدید و احترام قوم لر به کبک (کوگ) می‌باشد.Image result for ‫کوگ رشت‬‎

 

 

سیمای زاگرس:  آواز بسیار زیبا و  دانشین ” کَوگ رَشت خوشخون ” با صدای اسطوره موسیقی لری، استاد بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) که واگوییِ علاقه شدید و احترام قوم لر به کبک (کوگ) می‌باشد.

آواز کَوگ رَشت خوشخون

شعر و آهنگ؛ آبهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)

از آلبوم بَهیگ- انتشار در سال ۱۳۸۶

 

 

 

متن لری شعر

 

کَوگِ رَشتِ خوش خون ولا زِنگی به گِلیته

تاراز زِیر پاته ولا زَرده رِیبرِیته

کَوگِ رَشتِ خوشخون بُگو بَندِ کِی به پاته

دَستِ کافَرِ کِی بُگو خِفتِ دَورِ ناته

                                                                                                                                                                                   Related image

کَوگِ رَشتِ خوشخون کاشکی هِی بُخونی

بُنگِ قَهقَهاتو جون اِیده به زُونی

کَوگِ رَشتِ خوشخون مُو دلُم واباته

هر بُهار اِیاهم باَشنُم صداته

 

کَوگِ رَشتِ خوشخون هم زِنو بِکَش بال

دِر بده صداته از او مال به ئی مال

کَوگِ رَشتِ خوشخون رِی بُکُن به کِینو

بِرَسون صداته از او کُه به ای کُه

 

کَوگِ رَشتِ خوش خون دَردُمه تو دُونی

هم زِنو اُویدُم تا که سِیم بُخونی

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس