۰:۲۵:۵۰ - چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
تصاویر زیبای زندگی در کوهپایه دنا
استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در شهرستان های بویراحمد و دنا این روزها گرم تابستانی در کوه پایه های دنا میهمان آب و نسیم خنکی است که دیدن آن برای هر ببننده ای جذاب و خیره کننده است. سیمای زاگرس به نقل از بویرنیوز:  استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در شهرستان های بویراحمد […]

استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در شهرستان های بویراحمد و دنا این روزها گرم تابستانی در کوه پایه های دنا میهمان آب و نسیم خنکی است که دیدن آن برای هر ببننده ای جذاب و خیره کننده است.سیمای زاگرس به نقل از بویرنیوز:  استان کهگیلویه و بویراحمد به ویژه در شهرستان های بویراحمد و دنا این روزها گرم تابستانی در کوه پایه های دنا میهمان آب و نسیم خنکی است که دیدن آن برای هر ببننده ای جذاب و خیره کننده است.

دامنه های دنا این روزها پذیرای عشایر و میهمانانی از سراسر ایران است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس