۹:۵۰:۳۸ - یکشنبه ۷ مهر ۱۳۹۸
تصاویر زیبای باغ های سیب قرمز، زرد و انگور شهر سی سخت
شهرستان دنا  و شهر سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان قطب گردشگری و باغداری جنوب ایران، دارای باغ های سیب قرمز، سیب زرد و انگور است که علاوه بر تولید میوه های مختلف، تصاویری زیبا و دل انگیز نیز برای گردشگران فراهم نموده است. سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:  شهرستان دنا  و […]

شهرستان دنا  و شهر سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان قطب گردشگری و باغداری جنوب ایران، دارای باغ های سیب قرمز، سیب زرد و انگور است که علاوه بر تولید میوه های مختلف، تصاویری زیبا و دل انگیز نیز برای گردشگران فراهم نموده است.


سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:  شهرستان دنا  و شهر سی سخت در کهگیلویه و بویراحمد به عنوان قطب گردشگری و باغداری جنوب ایران، دارای باغ های سیب قرمز، سیب زرد و انگور است که علاوه بر تولید میوه های مختلف، تصاویری زیبا و دل انگیز نیز برای گردشگران فراهم نموده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس