۱۴:۳۲:۱۴ - شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸
تصاویر برداشت گردو در شهرستان چرام
بیش از ۱۵ هزار اصله درخت گردو درشهرستان چرام وجود دارد که هر ساله اواخر شهریورماه کار برداشت گردو در باغ های این شهرستان اغاز می‌شود. سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:    بیش از ۱۵ هزار اصله درخت گردو درشهرستان چرام وجود دارد که هر ساله اواخر شهریورماه کار برداشت گردو در باغ های […]

بیش از ۱۵ هزار اصله درخت گردو درشهرستان چرام وجود دارد که هر ساله اواخر شهریورماه کار برداشت گردو در باغ های این شهرستان اغاز می‌شود.سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:    بیش از ۱۵ هزار اصله درخت گردو درشهرستان چرام وجود دارد که هر ساله اواخر شهریورماه کار برداشت گردو در باغ های این شهرستان اغاز می‌شود. گردوی برداشت شده به علت کیفیت بالا علاوه بر مصرف خانگی به دیگر استان‌های همجوار صادر می‌شود. عکاس: حسین خدمتی

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس