۲۳:۴۹:۵۰ - دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
زیبایی‌های زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به روایت تصویر
 شیوه زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری به طور کلی از نگاه متولیان امر مغفول مانده است.   سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  شیوه زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری به طور کلی از نگاه متولیان امر مغفول مانده است. […]

 شیوه زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری به طور کلی از نگاه متولیان امر مغفول مانده است.زیبایی‌های زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به روایت تصویر

 

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  شیوه زندگی عشایر کوچ‌نشین کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه گردشگری به طور کلی از نگاه متولیان امر مغفول مانده است.

عشایر کهگیلویه و بویراحمد با جمعیتی افزون بر ۷۰ هزار نفر با داشتن یک میلیون رأس دام، ۴۶ هزار هکتار عرصه زراعی و تولید بیش از ۵۰ درصد گوشت قرمز مورد نیاز بازار استان نقش موثری در اقتصاد این دیار برعهده دارند.

 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس