۲۱:۳۱:۰۸ - جمعه ۲۲ شهریور ۱۳۹۸
تصاویری زیبا از ماه در آسمان گچساران
 یکی از زیباترین و جالب ترین اجرامی که در آسمان زمین دیده می شود کره بزرگ ماه در افق است. در این بخش تصاویری زیبا از خودنمایی ماه در آسمان گچساران بام نفتی ایران را برای شما خوانندگان عزیز می آوریم. سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:   یکی از زیباترین و جالب ترین اجرامی که […]

 یکی از زیباترین و جالب ترین اجرامی که در آسمان زمین دیده می شود کره بزرگ ماه در افق است. در این بخش تصاویری زیبا از خودنمایی ماه در آسمان گچساران بام نفتی ایران را برای شما خوانندگان عزیز می آوریم.سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:   یکی از زیباترین و جالب ترین اجرامی که در آسمان زمین دیده می شود کره بزرگ ماه در افق است.

در این بخش تصاویری زیبا از خودنمایی ماه در آسمان گچساران بام نفتی ایران را برای شما خوانندگان عزیز می آوریم.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس