۱۱:۵۴:۵۴ - جمعه ۱ شهریور ۱۳۹۸
 ترانه “ای شاه بی‌خیال مست” از پرواز همای
ترانه ” ای شاه بی‌خیال مست ” که دارای شعری زیبا و اثرگذار است، با صدای پرواز همای   سیمای زاگرس: ترانه ” ای شاه بی‌خیال مست ” که دارای شعری زیبا و اثرگذار است، با صدای پرواز همای     ای شاه بی‌خیال مست ای شاه بی‌خیال مست   با تو ام آیا با […]

ترانه ” ای شاه بی‌خیال مست ” که دارای شعری زیبا و اثرگذار است، با صدای پرواز همای 

سیمای زاگرس: ترانه ” ای شاه بی‌خیال مست ” که دارای شعری زیبا و اثرگذار است، با صدای پرواز همای

 

 

ای شاه بی‌خیال مست

ای شاه بی‌خیال مست

 

با تو ام آیا با منِ مسکین حواست هست

 روزگاری دامنت می‌گیرد آه این فقیران تهی‌دست

 

تا کنون آیا کنار کودکانت نیمه شب آشفته خفتستی

 نه نه تو بی‌غم و مستی

 

تا کنون حتی برای تکه نانی پیش فرزندان خود شرمنده بودستی

 نه نه تو بی‌غم و مستی

 

کجا پای تو تا زانو به گل بودست

 کجا چشمانت از بار گناهانت خجل بودست

 

صدای ناله‌ی دهقان پیری را که می‌گرید شنیدستی

 نه نه تو بی‌غم و مستی

 

ای شاه بی‌خیال مست

 با توام آیا با منِ مسکین حواست هست

 روزگاری دامنت می‌گیرد آه این فقیران تهی‌دست

 

 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس