۰:۴۵:۴۹ - سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
ترانه زیبای بختیاری “کدخدا”
ترانه بسیار زیبای بختیاری ” کدخدا” با صدای حسن شیخ رباط،  که شعر آن دارای یک داستان عاشقانه است.     سیمای زاگرس: ترانه بسیار زیبای بختیاری ” کدخدا” با صدای حسن شیخ رباط،  که شعر آن دارای یک داستان عاشقانه است.   کدخدا قول به مو داد                […]

ترانه بسیار زیبای بختیاری ” کدخدا” با صدای حسن شیخ رباط،  که شعر آن دارای یک داستان عاشقانه است.
 

 

سیمای زاگرس: ترانه بسیار زیبای بختیاری ” کدخدا” با صدای حسن شیخ رباط،  که شعر آن دارای یک داستان عاشقانه است.

 

کدخدا قول به مو داد                                          که تیه‌کال بوم بده

اربِخو قول بِشکنه                                               تَش مین جونم ایونه

اسب چالَ زین کنم                                             و گوم گوشا اشروفی

خوم بروم به مالِ بالا                                          بدومس جا پیش‌کشی

چرخ گردونَ اِگوم                                                 بِرِه بِخوره بالِ تِیات

خوم ایبوم جورِ مَهی                                           و ایدراهوم به شوات

مالِ بالا، مالِ بالا                                                 همه بیان جما بوِین

نو بهیگ تونه                                                       ورازنین ایلمون وَینُ رسین

بندی و مَه ای‌ونم                                                و ایونومِس مو به نات

مو تِیامَ ایدراروم                                                   ای وَنِمسون زیر پات

بن سیزَن راست ایکُنم سیت                                 زِ گُل آستاره‌ها

 

 

 

 

 

 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس