۱۱:۴۰:۱۸ - جمعه ۲۵ مرداد ۱۳۹۸
تصاویری از طوفان گر‌دو‌غبار در گچساران
طوفان و گرد و غبار شدید عصر امروز گچساران را درنوردید.  گچساران از عصر امروز شاهد طوفان و گرد و غبار بوده و هوای تابستانی و گرم این شهرستان به گرد و خاک شدید تبدیل شد. سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  طوفان و گرد و غبار شدید، گچساران را درنوردید.  گچساران از عصر […]

طوفان و گرد و غبار شدید عصر امروز گچساران را درنوردید.  گچساران از عصر امروز شاهد طوفان و گرد و غبار بوده و هوای تابستانی و گرم این شهرستان به گرد و خاک شدید تبدیل شد.


سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  طوفان و گرد و غبار شدید، گچساران را درنوردید.  گچساران از عصر امروز شاهد طوفان و گرد و غبار بوده و هوای تابستانی و گرم این شهرستان به گرد و خاک شدید تبدیل شد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس