۲۲:۳۶:۵۹ - جمعه ۴ مرداد ۱۳۹۸
چیتاب شهر آب‌ها
شهر چیتاب به دلیل بهره مندی از چشمه و رودخانه های بسیار و عبور رودخانه کبگیان به عنوان یکی از سرشاخه های خرسان و کارون، از مناطق مستعد گردشگری است.     سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   چیتاب در ۳۸ کیلومتری شهر یاسوج واقع شده و یکی از پرجمعیت‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز اسکان‌یافته در […]

شهر چیتاب به دلیل بهره مندی از چشمه و رودخانه های بسیار و عبور رودخانه کبگیان به عنوان یکی از سرشاخه های خرسان و کارون، از مناطق مستعد گردشگری است.شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری

 

 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   چیتاب در ۳۸ کیلومتری شهر یاسوج واقع شده و یکی از پرجمعیت‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز اسکان‌یافته در استان کهگیلویه و بویراحمد است. شهر چیتاب به دلیل بهره مندی از چشمه و رودخانه های بسیار و عبور رودخانه کبگیان به عنوان یکی از سرشاخه های خرسان و کارون، از مناطق مستعد گردشگری است.

 

 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری
 • شهر چیتاب مرکز بخش کبگیان استان کهگیلویه و بویراحمد از مناطق مستعد گردشگری

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس