۰:۴۷:۲۵ - دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
تصنیف “سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی” استاد محمدرضا شجریان
تصنیف جاودانه “سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی” با صدای استاد محمدرضا شجریان از آلبوم آستان جانان  است در آواز بیات ترک و با صدای محمدرضا شجریان که در سال ۱۳۶۲ اجرا و در سال ۱۳۶۴ منتشر شده‌است. آهنگسازی این آلبوم را پرویز مشکاتیان انجام داده‌ است.   سیمای زاگرس:   تصنیف جاودانه “سینه مالامال درد […]

تصنیف جاودانه “سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی” با صدای استاد محمدرضا شجریان از آلبوم آستان جانان  است در آواز بیات ترک و با صدای محمدرضا شجریان که در سال ۱۳۶۲ اجرا و در سال ۱۳۶۴ منتشر شده‌است. آهنگسازی این آلبوم را پرویز مشکاتیان انجام داده‌ است. 

سیمای زاگرس:   تصنیف جاودانه “سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی” با صدای استاد محمدرضا شجریان از آلبوم آستان جانان  است در آواز بیات ترک و با صدای محمدرضا شجریان که در سال ۱۳۶۲ اجرا و در سال ۱۳۶۴ منتشر شده‌است. آهنگسازی این آلبوم را پرویز مشکاتیان انجام داده‌ است.

خواننده: محمدرضا شجریان، سنتور: پرویز مشکاتیان، تنبک: ناصر فرهنگ فر

سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی                                         دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی

چشم آسایش که دارد از سپهر تیزرو                                               ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی

زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت                                       صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمی

سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چو گل                                        شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی

در طریق عشقبازی امن و آسایش بلاست                                        ریش باد آن دل که با درد تو خواهد مرهمی

اهل کام و ناز را در کوی رندی راه نیست                                           رهروی باید جهان سوزی نه خامی بی‌غمی

آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست                                              عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم                                             کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس