۱:۵۹:۰۲ - یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶
دکتر نادر جنتی: پیشنهاد مالیات ۱۰۳ هزار میلیاردی در بودجه داشتیم، دولت زیادتر کرد.
با احتساب رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان میزان رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه حدود ۵ درصد خواهد بود که با رقم قابل قبولی به نظر می رسد.  معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان برای درج درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال بعد ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: مجموع […]

با احتساب رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان میزان رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه حدود ۵ درصد خواهد بود که با رقم قابل قبولی به نظر می رسد. معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی با بیان اینکه پیشنهاد سازمان برای درج درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال بعد ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده، گفت: مجموع درآمدهای پیش بینی شده مالیاتی در لایحه بودجه ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است.

نادر جنتی-مالیاتی

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم: نادر جنتی معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه پیشنهاد اصلی سازمان برای درج در بودجه،  وصول مالیات ۱۰۳ هزار میلیارد تومانی بوده است، گفت: در نهایت این رقم افزایش یافت و عدد ۱۰۵ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه قرار گرفته است.

وی افزود، با احتساب رقم ۱۰۵ هزار میلیارد تومان میزان رشد درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه حدود ۵ درصد خواهد بود که با رقم قابل قبولی به نظر می رسد.

معاون سازمان مالیاتی گفت: در سال جاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی شده بود که در ۸ ماهه نخست سال حدود ۸۵ درصد آن محقق شد.

به گفته این مقام ارشد سازمان  مالیاتی، مجموع درامدهای مالیاتی اعم از مالیات، عوارض حدود  ۲۳ هزار میلیارد تومانی پیش بینی شده به همراه درآمدهای گمرک ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

جنتی در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت اختلاف های سازمان مالیاتی و اتاق اصناف در خصوص مالیات عملکرد سالهای ۹۱ تا ۹۵ در کدام مرحله قرار دارد، تاکید کرد: هیچ گونه اختلافی با اتاق اصناف نداریم و مسئولان این تشکل نیز شائبه اختلافات خود با سازمان را تکذیب کردند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس