۱۱:۰۶:۱۸ - پنج شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۶
مؤدیان ارائه اظهارنامه را به ساعت‌های پایانی موکول نکنند.
مؤدیان حقوقی و صاحبان املاک اجاره‌ای کهگیلویه و بویراحمد ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی را به روز‌ها و ساعت پایانی موکول نکنند. معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی مؤدیان حقوقی و صاحبان املاک اجاره ای از اول تیرماه امسال آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد.  شاهرخ ذوالقدرپور […]

مؤدیان حقوقی و صاحبان املاک اجاره‌ای کهگیلویه و بویراحمد ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی را به روز‌ها و ساعت پایانی موکول نکنند.معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی مؤدیان حقوقی و صاحبان املاک اجاره ای از اول تیرماه امسال آغاز شده و تا پایان تیرماه ادامه دارد. 
شاهرخ ذوالقدرپور افزود: مؤدیان حقوقی برای جلوگیری از تراکم مؤدیان در روزها و ساعت پایانی در مراکز ثبت نام نسبت به ارائه اظهارنامه مالیات خود بیش از پیش همکاری کنند.
معاون درآمدهای مالیاتی اداره کل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۱۱ هزار پرونده مالیاتی حقوقی فعال وجود دارد.
شاهرخ ذوالقدرپور افزود: در خردادماه سال جاری ۱۶ هزار و ۳۵۵ مؤدی مالیاتی حقیقی نسبت به ارائه فرم اظهارنامه مالیاتی اقدام کردند.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس