۱۶:۱۷:۳۳ - یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
واجدین شرایط رأی دادن در گچساران، چند نفر هستند؟
۱۳۴ شعبه اخذ رأی برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده است.   فرماندار گچساران گفت: در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان ۹۱ هزار و ۹۲۸ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. […]

۱۳۴ شعبه اخذ رأی برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده است.  فرماندار گچساران گفت: در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی در مناطق شهری و روستایی این شهرستان ۹۱ هزار و ۹۲۸ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

عبدالرحیم رحیمی با بیان اینکه از مجموع واجدین شرایط رأی دادن ۷۴ هزار و ۴۷۶ نفر در شهر و ۱۷ هزارو ۴۵۲ نفردر روستا‌ها سکونت دارند افزود: ۸ هزار و ۳۷۵ نفر درگچساران رای اولی هستند.
وی ادامه داد: ۱۳۴ شعبه اخذ رأی برای جمع آوری آرای مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در نظر گرفته شده است.
وی ابراز کرد: از این تعداد ۶۴ شعبه در شهر دوگنبدان و ۷۰ شعبه نیز در روستا‌ها و مناطق سخت گذر این شهرستان قرار دارد.
فرماندار گچساران گفت: ۴۷۴ داوطلب انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان نام نویسی کرده اند.
شهرستان ۱۲۰ هزار نفری گچساران بیش از ۹۰ روستا، چهار دهستان، یک بخش و ۳۰ هزار نفر جمعیت روستایی و عشایر دارد.

 
منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس