بایگانی‌های نابستان گچساران | سیمای زاگرس
  • لذت یک روز گرم تابستانی در گچساران +تصاویر
  • حومه گچساران زیبایی های طبیعت خودنمایی می کند و می توان جلوه های زیبای آفریدگار را لمس کرد، در این مجموعه تصاویری ناب و نفیس از جلوه های زیبای دنیای سحرانگیز طبیعت دیار نفت خیز گچساران در یک غروب تابستانی را مشاهده کنید.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس