بایگانی‌های لر | سیمای زاگرس
  • هلال لری عراق/ جغرافیا و سکونتگاه‌های قوم لر در عراق
  •  لرهای عراق در استان‌های اربیل، سلیمانیه، دیاله، واسط و میسان و نیز شهر بغداد زندگی می کنند. جمعیت لرهای بغداد که در متون تاریخی مختلف به حضور آنها در این شهر اشاره شده است ششصد تا هفتصد هزار نفر یعنی یک سوم این شهر تخمین زده می‌شود و جمعیت لرهای عراق دو میلیون و پانصد […]
  • پیام دکتر محسن رضایی به گنگره آیت الله ملک حسینی(ره)
  •  اقوام غیور لر در زاگرس مرکزی از لرستانی و بختیاری و بویراحمدی و بهمئی گرفته تا همه عشایر دیگر ایرانی به ویژه مردم پر افتخار کهگیلویه و بویر احمد به خود افتخار می کنند که فرزندی عالم و فقیهی بزرگ و مجاهدی نستوه را به ایران و اسلام تقدیم کرده است. 
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس