بایگانی‌های فنی و حرفه ای یاسوج | سیمای زاگرس
  • مهارت آموزی افق‌های روشنی فراروی توسعه استان می گشاید.
  • نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: توسعه دانش فنی و مهارت آموزی افق‌های روشنی فراروی توسعه استان می گشاید. جوانان با فراگیری مهارت‌های مختلف خود را برای داشتن شغل و به روز کردن محصولات و نیازهای صنعتی جامعه مهیا کنند.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس