بایگانی‌های روز کهگیلویه و بویراحمد | سیمای زاگرس
  • روز «کهگیلویه و بویراحمد» انتخاب شد.
  • ۱۰ اردیبهشت هر سال به عنوان روز این استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده است. در این روز برنامه های متنوع مذهبی، فرهنگی و هنری از سوی دستگاه های مختلف اجرایی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد و در راستای افزایش روحیه امید و نشاط بین مردم استان برگزار می شود. 
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس