بایگانی‌های راه آهن یاسوج | سیمای زاگرس
  • راه آهن اقلید- یاسوج ۵۰ سال طول می کشد!
  • معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با روند تزریق فعلی اعتبار، راه آهن “یاسوج به اقلید”، ساخت این پروژه با برآورد نیاز ۱۰۰۰ میلیارد تومانی، نیم قرن طول می کشد.
  • یاسوجی‌ها منتظر شنیدن سوت قطار نباشند!
  • معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: راه آهن «اقلید- یاسوج» با این روند اعتبارات حالا حالاها بعید است که به بهره برداری برسد.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس