بایگانی‌های باران و برف | سیمای زاگرس
  • برف و باران کهگیلویه و بویراحمد را فرا می‌گیرد.
  • اوایل امشب با ورود سامانه بارشی به جو استان، ناپایداری هایی به صورت بارش برف در مناطق سردسیری و باران در مناطق گرمسیری پیش بینی می شود. کاهش دما بین ۷ تا ۸ درجه در مناطق مختلف استان قابل پیش بینی است.
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس