بایگانی‌های امام حسین | سیمای زاگرس
  • کربلا و زیستواره های حاضر در عاشورا.
  •  اکنون در جامعه ما، دسترسی به زیستواره حق و حقیقت، اگر محال نباشد اما بسیار سخت و طاقت‌فرسا می‌باشد اما دستیابی به زیستواره آزادگی و انسانیت که نماد آن حر بن یزید ریاحی بود، آسان‌تر می‌باشد و شرط اول حضور در این زیستواره، انسانیت، تفکر، تأمل و تحمل می‌باشد.   
  • ضرورت بازنمایی متوازن قیام امام حسین (ع)
  • آن حادثه عظیم تاریخ‌ساز فرضاً به نوعی نافرمانی مدنی صِرف در برابر حکومت جور فرو کاسته داده می‌شود که قرین با هجمه غیر انسانی، نابرابر و غیر اخلاقی حکومت یزید و یزیدپیشگان بوده است. 
  • (تصویر) حضور دسته جنی‌ها در نوش‌آباد
  • یکی از اتفاقاتی که در تعزیه‌های این شهرستان رخ می‌دهد، حضور نقش‌آفرینانی، در نقش جنی‌هاست. در مورد داستان حضور زعفر جنی در کربلا نقل می‌کنند. 
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس