۲۱:۱۸:۰۶ - شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
پرونده « اکبر طبری » دارای ابعادی غیر اقتصادی است
ه‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود.   سیمای زاگرس به نقل از مهر:   مشاور رئیس […]

ه‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود.پرونده «اکبر طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی است

 

سیمای زاگرس به نقل از مهر:   مشاور رئیس جمهور گفت: به ‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی است.

حسام الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توئیتر با اشاره به مرگ قاضی منصوری در رومانی نوشت: «به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به طبری دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست.»

وی افزود: «بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهادهای دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در  رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ باشید.»

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس