۰:۰۹:۰۶ - شنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۹
حمایت عضو شورای نگهبان از مجلس در برابر شورای نگهبان در مورد اعتبارنامه تاجگردون
انجام یک نظارت موثر و دقیق بر بررسی صلاحیت داوطلبان، مطالبه افکار عمومی و مکمل انتخابات آزاد و سالم است. مطالبه از شورای نگهبان برای نظارت استصوابیِ دقیق، پشتوانه اجتماعی خوبی برای انجام وظایف قانونی شورا در آینده است.     سیمای زاگرس به نقل از فارس:  عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مناقشه هفته‌های […]

انجام یک نظارت موثر و دقیق بر بررسی صلاحیت داوطلبان، مطالبه افکار عمومی و مکمل انتخابات آزاد و سالم است. مطالبه از شورای نگهبان برای نظارت استصوابیِ دقیق، پشتوانه اجتماعی خوبی برای انجام وظایف قانونی شورا در آینده است.مناقشه بر سراعتبارنامه نمایندگان نشان داد نظارت موثر بر صلاحیت‌ها مکمّل انتخابات آزاد است

 

 

سیمای زاگرس به نقل از فارس:  عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: مناقشه هفته‌های اخیر در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نشان داد، انجام یک نظارت موثر و دقیق بر بررسی صلاحیت داوطلبان، مطالبه افکار عمومی و مکمل انتخابات آزاد و سالم است.

 هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در توئیتر مطلبی درباره مناقشات بر سر اعتبارنامه‌های برخی منتخبان مجلس یازدهم منتشر کرد.

متن توییت عضو حقوقدان شواری نگهبان به شرح زیر است:

«مناقشه هفته‌های اخیر در خصوص اعتبارنامه نمایندگان نشان داد، انجام یک نظارت موثر و دقیق بر بررسی صلاحیت داوطلبان، مطالبه افکار عمومی و مکمل انتخابات آزاد و سالم است. مطالبه از شورای نگهبان برای نظارت استصوابیِ دقیق، پشتوانه اجتماعی خوبی برای انجام وظایف قانونی شورا در آینده است».

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس