۱۹:۴۱:۵۰ - سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
تولد ۵ قلو‌های گچسارانی
امروز ۲ اردیبهشت ماه، مادر ۳۴ ساله ای در بیمارستان بی بی حکیمه پنج قلو به دنیا آورد. این نوزادان که یک پسر و چهار دختر هستند وزن این نوزادان بین ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم بود.  سیمای زاگرس به نقل از وبدا:  سرپرست بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران گفت: […]

امروز ۲ اردیبهشت ماه، مادر ۳۴ ساله ای در بیمارستان بی بی حکیمه پنج قلو به دنیا آورد. این نوزادان که یک پسر و چهار دختر هستند وزن این نوزادان بین ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم بود. 
سیمای زاگرس به نقل از وبدا:  سرپرست بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران گفت: امروز ۲ اردیبهشت ماه، مادر ۳۴ ساله ای در بیمارستان بی بی حکیمه پنج قلو به دنیا آورد.

 پردیش بخشایی افزود: این نوزادان که یک پسر و چهار دختر هستند در دوره زمانی ۳۵ هفته به دنیا آمدند.

وی اظهار داشت: وزن این نوزادان بین ۱ کیلو و ۶۰۰ گرم تا ۱ کیلو و ۸۰۰ گرم بود که هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه نوزادان هستند.

سرپرست بیمارستان بی بی حکیمه خاتون گچساران گفت: این مادر در دوران بارداری دارو دریافت و تحت مراقبت بود که خوشبختانه پس از زایمان، حال مادر و ۵ قلو مطلوب گزارش شده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس