۲۱:۰۹:۱۴ - سه شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری جادوی طبیعت در کوه خامی
برای لحظاتی،همراه با ما به دیدن تصاویری از ” کوه خامی در دو شهرستان گچساران و باشت مشغول شوید؛ آرامش این کوهستان را با اعماق وجودتان لمس کنید و دل به طبیعتی تماشایی بسپارید.   سیمای زاگرس به نقل از آفتاب‌جنوب: برای لحظاتی،همراه با ما به دیدن تصاویری از ” کوه خامی” مشغول شوید؛ آرامش این کوهستان را […]

برای لحظاتی،همراه با ما به دیدن تصاویری از ” کوه خامی در دو شهرستان گچساران و باشت مشغول شوید؛ آرامش این کوهستان را با اعماق وجودتان لمس کنید و دل به طبیعتی تماشایی بسپارید. 
سیمای زاگرس به نقل از آفتاب‌جنوببرای لحظاتی،همراه با ما به دیدن تصاویری از ” کوه خامی” مشغول شوید؛ آرامش این کوهستان را با اعماق وجودتان لمس کنید و دل به طبیعتی تماشایی بسپارید.

امروز تصاویری متفاوت و دیدنی را برایتان برگزیده ایم، جایی که “کوه خامی” در بهار طبیعت با استواری تمام روی زمین قدعلم کرده و نمایش خارق العاده ای را برای چشمانتان آماده کرده است.

این شما و این هم جلوه های زیبای بهار در کوه‌ خامی.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس