۰:۵۳:۴۲ - جمعه ۱ فروردین ۱۳۹۹
هشدار بلومبرگ برای افت بی سابقه تقاضای نفتی در کل تاریخ
تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ با خطر افت بیش از اندازه در تاریخ به خاطر کروناویروس و اقداماتی برای مقابله با شیوع آن روبرو خواهد شد.   سیمای زاگرس به نقل از اسپوتنیک: تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ با خطر افت بیش از اندازه در تاریخ به خاطر کروناویروس و اقداماتی برای مقابله […]

هشدار بلومبرگ برای افت بی سابقه تقاضای نفتی در کل تاریخ

 

سیمای زاگرس به نقل از اسپوتنیک: تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۰ با خطر افت بیش از اندازه در تاریخ به خاطر کروناویروس و اقداماتی برای مقابله با شیوع آن روبرو خواهد شد.

 بلومبرگ بر اساس نظرسنجی کارشناسان این اطلاعات را منتشر کرد.

این خبرگزاری می نویسد: « ممنوعیت سفر، کار از خانه، لغو مرخصی ها و اختلال در زنجیره ارسالات، به معنای کاهش تقاضای سوخت است. به دنبال واکنش ها و عکس العمل جامعه به ویروس، تقاضا برای نفت به افت خود ادامه می دهد. »

ترس و نگرانی تاجران نفتی بیشتر می شود برای آنکه تقاضای نفت کمی بیشتر از ۱۰۰ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۹، حداکثر افت را طی کل تاریخ در این سال نشان داد. کاهش ممکن است تقریبا به یک میلیون بشکه در شبانه روز برسد که در دوره رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۹ بود و حتی ۲.۶۵ میلیون بشکه ثبت شده در سال ۱۹۸۰ که اقتصاد جهانی بحران دوم سقوط بهای نفت را پشت سر می گذاشت.

کارشناسان نفتی معتقدند که چنین اوضاعی در تقاضای نفت را هیچ گاه در تاریخ ندیده اند.

 پیش بینی میشود که از فوریه تا ماه آوریل تقاضا برای نفت بیش از ۴ میلیون بشکه در شبانه روز به صورت ماهانه کاهش می یابد. سایر سرمایه گذاران وضعیت بدتری را پیش بینی می کنند و انتظار دارند که ده میلیون بشکه در شبانه روز برسد.

Bloomberg warns of unprecedented drop in oil demand throughout history

Oil Falls Amid Fears of Looming Global Recession Crushing Demand

World oil demand in year 2 will face the risk of a downturn in history due to coronavirus and measures to counter it

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس