۲۱:۴۷:۳۴ - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی احتکار شده در کهگیلویه کشف شد.
۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی ومحلول ضدعفونی که از سوی یکی از اصناف احتکار شده بود در این پشهرستان کشف و ضبط شد.   سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه گفت: ۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی و محلول ضدعفونی که از سوی یکی از اصناف احتکار شده بود در این پشهرستان […]

۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی ومحلول ضدعفونی که از سوی یکی از اصناف احتکار شده بود در این پشهرستان کشف و ضبط شد.۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی احتکار شده در کهگیلویه کشف شد

 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   رئیس تعزیرات حکومتی کهگیلویه گفت: ۱۲۰ هزار جفت دستکش پزشکی و محلول ضدعفونی که از سوی یکی از اصناف احتکار شده بود در این پشهرستان کشف و ضبط شد.

علمدار بازرگان  اظهار داشت: با توجه به گزارش های رسیده با حکم دادستانی بازرسان به  انبار کالای تجهیزات پزشکی احتکار شده  ورود کردند.

وی بیان کرد: در گشت مشترک تعزیرات حکومتی کهگیلویه، پلیس امنیت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این انبار ۱۲۰ هزار عدد دستکش و هشت عدد محلول چهار لیتری ضدعفونی و ۲۰ عدد ماسک نقابدار کشف  شد.

بازرگان تصریح کرد: با همکاری نیروهای انتظامی این کالاها دراختیار مرکز بهداشتی و درمان شهرستان قرار گرفت.

وی تاکید کرد: عاملان این احتکار در اختیار مقامات قضایی و شعبه رسیدگی به مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شده اند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس