۱۹:۳۷:۳۵ - چهارشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۸
غیبت مجدد جهانگیری در جلسه امروز هیئت دولت!
جلسه هیئت دولت صبح امروز در کاخ سعدآباد برگزار شد. از حواشی امروز این نشست غیبت معاون اول رئیس‌جمهور بود. غیبت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه قبلی هیئت دولت نیز حضور نداشت.   سیمای زاگرس به نقل از مشرق:  جلسه هیئت دولت صبح امروز در کاخ سعدآباد برگزار شد. از حواشی امروز […]

جلسه هیئت دولت صبح امروز در کاخ سعدآباد برگزار شد. از حواشی امروز این نشست غیبت معاون اول رئیس‌جمهور بود. غیبت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور که در جلسه قبلی هیئت دولت نیز حضور نداشت.برگزاری جلسه هیئت دولت در سعدآباد/ غیبت مجدد جهانگیری در نشست امروز

 

سیمای زاگرس به نقل از مشرق:  جلسه هیئت دولت صبح امروز در کاخ سعدآباد برگزار شد. از حواشی امروز این نشست غیبت معاون اول رئیس‌جمهور بود.

به گزارش مشرق، جلسه امروز هیئت دولت(۲۱ اسفندماه) در کاخ سعدآباد برگزار شد. جلسه گذشته کابینه نیز در سعدآباد برگزار شده بود. 

از حواشی این نشست، غیبت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور بود که در جلسه قبلی هیئت دولت نیز حضور نداشت. آخرین حضور جهانگیری در مقابل دوربین‌ها مربوط به ۹ اسفندماه و حضور در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا بود.

در جلسه امروز همه وزرا و معاونان رئیس جمهور با ماسک و فاصله از هم نشسته بودند.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس