۰:۵۰:۰۰ - دوشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بارش باران در کهگیلویه و بویراحمد ۴۲ درصد کاهش یافت.
میانگین میزان بارش‌های سال زراعی ۹۸/۹۹ تاکنون ۳۰۵٫۶ میلی متر بوده در حالی میزان بارش مدت مشابه سال گذشته ۵۳۸٫۲ بوده و هم اکنون کاهش ۲۳۲٫۶ میلی متری را نشان می‌دهد.   سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های امسال را ۳۰۵.۶ میلی متر عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت […]

میانگین میزان بارش‌های سال زراعی ۹۸/۹۹ تاکنون ۳۰۵٫۶ میلی متر بوده در حالی میزان بارش مدت مشابه سال گذشته ۵۳۸٫۲ بوده و هم اکنون کاهش ۲۳۲٫۶ میلی متری را نشان می‌دهد. 

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میزان بارش‌های امسال را ۳۰۵.۶ میلی متر عنوان کرد و گفت: این میزان نسبت به میانگین سال گذشته ۲۳۲.۶ میلی متر معادل ۴۲ درصد کاهش دارد.

رضا کاکاوند اظهار داشت: میانگین میزان بارش‌های سال زراعی ۹۸/۹۹ تاکنون ۳۰۵٫۶ میلی متر بوده در حالی میزان بارش مدت مشابه سال گذشته ۵۳۸٫۲ بوده و هم اکنون کاهش ۲۳۲٫۶ میلی متری را نشان می‌دهد.

وی عنوان کرد: میزان بارش در سال زراعی جدید در یاسوج ۳۹۵٫۵، سی سخت ۳۵۶٫۷ ، گچساران ۲۴۹٫۳، دهدشت ۳۱۲٫۸ ، لیکک ۲۳۹٫۱ و امامزاده جعفر ۲۸۰٫۲ بوده است. 

مدیرکل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد میانگین بلند مدت بارش تا امروز در تمامی مناطق استان را ۳۳۲٫۲ ملی متر عنوان کرد و افزود: میانگین استانی بارش سال زراعی گذشته« ۹۷-۹۸» ۸۹۱ میلی متر بوده است.

کاکاوند ادامه داد: میانگین بارش سال زراعی بلند مدت در یاسوج، سی سخت، گچساران، دهدشت، لیکک و امامزاده جعفر به ترتیب ۸۰۴٫۸، ۶۹۳، ۴۳۰٫۸، ۵۰۲٫۱، ۳۹۶٫۵ و ۴۲۹٫۴ بوده است.

وی تصریح کرد: درصد تفاوت بارش سالزراعی جاری به نسبت کل بارش بلند مدت در یاسوج منفی ۵۱، سی سخت منفی ۴۹، گچساران منفی ۴۲، دهدشت منفی ۳۸، لیکک منفی ۴۰ و امامزاده جعفر منفی ۳۵ است.

کاکاوند بیان کرد: کمینه دمای امروز در یاسوج، سی‌سخت، گچساران، دهدشت، امامزاده جعفر و لیکک به ترتیب منفی ۴٫، منفی ۱٫۶، ۶٫۸، ۱٫۹، ۷ و ۵٫۱ است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس