۰:۰۳:۲۳ - سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
لذت زندگی در روستاهای گچساران+تصاویر
عطر نان محلی، بوی خورشت، یک پیاله چای، سبزی تازه، پنیر، شیر، کره محلی در روستا مزه دیگری می دهد و زندگی در روستا سرشار از عشق، محبت و گرمی است. سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  عطر نان محلی، بوی خورشت، یک پیاله چای، سبزی تازه، پنیر، شیر، کره محلی در روستا مزه […]

عطر نان محلی، بوی خورشت، یک پیاله چای، سبزی تازه، پنیر، شیر، کره محلی در روستا مزه دیگری می دهد و زندگی در روستا سرشار از عشق، محبت و گرمی است.سیمای زاگرس به نقل از آفتاب جنوب:  عطر نان محلی، بوی خورشت، یک پیاله چای، سبزی تازه، پنیر، شیر، کره محلی در روستا مزه دیگری می دهد و زندگی در روستا سرشار از عشق، محبت و گرمی است.

زندگی در روستا هنوز هم خالی از سر و صداست و شادی ها و غم ها تقسیم می شوند، آدم ها به هم نزدیک ترند و آنجاست که همسایه از حال همسایه خبر دارد.

زندگی در روستا آدمی را از هر جنجال، قیل و قال و دود و دم رهایی می بخشد، طلوع خورشید در روستا شروع دوباره زندگی است شنیدن آوای سگان در آغاز شب و آوای خروسان در سپیده دم، آنچنان آرامشی به روستا می دهد که انگار زندگی فریاد از عشق می زند.

عطر نان محلی، بوی خورشت، یک پیاله چای، سبزی تازه، پنیر، شیر، کره محلی در روستا مزه دیگری می دهدو زندگی در روستا سرشار از عشق، محبت و گرمی است. در زندگی روستایی آرامش نقش اصلی را بازی می کند و یکی از مهمترین ویژگی ها و برتری های زندگی روستایی نسبت به زندگی شهری هم همین آرامش است که تنها در روستاها می توان به آن رسید.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس