۲۳:۲۴:۲۴ - یکشنبه ۲ تیر ۱۳۹۸
تغییرات و انتصابات جدید در سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد.
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حکمی سرهنگ ناصر صالحی را به سمت رئیس بسیج سازندگی این استان منصوب کرد. سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حکمی سرهنگ ناصر صالحی را به سمت رئیس بسیج سازندگی این استان منصوب کرد.  سرهنگ حمید خرمدل فرمانده سپاه فتح کهگیلویه […]

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حکمی سرهنگ ناصر صالحی را به سمت رئیس بسیج سازندگی این استان منصوب کرد.



سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:   فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در حکمی سرهنگ ناصر صالحی را به سمت رئیس بسیج سازندگی این استان منصوب کرد.

سرهنگ خرمدل همچنین در احکامی دیگر سرهنگ عباس سیاوش کیش را به سمت معاون مهندسی سپاه فتح، سرهنگ کوروش خلیلی را به سمن مشاور عمرانی فرمانده سپاه فتح، سعادت صالحی نیا را به سمت فرمانده ناحیه بسیج دانش آموزی، وحید مثنوی را به سمت معاون فرهنگی سپاه فتح، علی محمدی  را به سمت فرمانده بسیج عشایر، سرگرد پاسدار علی محمدی را به سمت فرمانده ناحیه عشایر استان و سید مسعود پرهیزگاری را نیز به سمت جانشین بسیج دانشجویی منصوب کرد.

 همچنین سرهنگ امین قلی پور با حکم فرمانده سپاه به عنوان جانشین تیپ ۴۸ فتح کهگیلویه و بویراحمد منصوب شده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس