۱۸:۰۸:۰۲ - یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 استاندار کهگیلویه و بویراحمد استعفا داد.
علی محمد احمدی  استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه “دهلران ” استان  ایلام  از این مسئولیت کناره گیری کرد. سیمای زاگرس به نقل از خبردنا:    علی محمد احمدی  استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه “دهلران ” استان  ایلام  از این مسئولیت کناره گیری کرد.  خبردنا : استاندار […]

علی محمد احمدی  استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه “دهلران ” استان  ایلام  از این مسئولیت کناره گیری کرد.سیمای زاگرس به نقل از خبردنا:    علی محمد احمدی  استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه “دهلران ” استان  ایلام  از این مسئولیت کناره گیری کرد.
 خبردنا : استاندار کهگیلویه و بویراحمد استعفا داد. 
یک منبع موثق در وزارت کشور گفت : ” علی محمد احمدی ” استاندار کهگیلویه و بویراحمد برای شرکت در انتخابات حوزه انتخابیه ” دهلران ” استان ” ایلام ” از این مسئولیت کناره گیری کرد . 
وی افزود : احمدی  استعفا خود را تقدیم وزارت کشور کرده است . 

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس