۱۲:۱۲:۲۵ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
تعلل وزارت کار در ارسال مصوبه جدید حق مسکن کارگران به هیات دولت!
 نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعلل در ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت را منطقی ندانست و از تأخیر در زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گلایه کرد.   سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:    نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعلل در ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت […]

 نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعلل در ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت را منطقی ندانست و از تأخیر در زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گلایه کرد. 

سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:    نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعلل در ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیات دولت را منطقی ندانست و از تأخیر در زمان برگزاری جلسه شورای عالی کار گلایه کرد.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره آخرین وضعیت ارسال مصوبه حق مسکن کارگران به هیئت دولت از سوی وزارت کار افزود: با پیگیری‌هایی که داشتیم متوجه شدیم که تاکنون بسته به هیئت دولت نرسیده است.

 

 خدایی با بیان اینکه سه هفته از تصویب این مصوبه در شورای عالی کار می‌گذرد، گفت: تأخیر در ارسال این مصوبه به هیئت دولت منطقی نیست و در این راستا گلایه شدید داریم.

 وی بیان کرد: عدم ارسال مصوبه حق مسکن به هیئت دولت اعتراض نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را در پی داشته است، ضمن آنکه  خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار و آغاز بررسی دستمزد ۹۸ نیست.

 با تصویب اعضای شورای عالی کار حق مسکن کارگران  که پیش از این ۴۰ هزار تومان بود با افزایش ۶۰ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است و با توجه به اینکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که باید از تصویب هیأت وزیران بگذرد، درصورت تصویب نهایی آن، از فروردین ماه سال ۱۳۹۸ حق مسکن در فیش‌های حقوقی همه کارگران مشمول قانون کار ۱۰۰ هزار تومان منظور خواهد شد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس