۱۱:۵۵:۰۲ - دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
اسفند بارانی در پیش است.
طبق پیش بینی های به عمل آمده سه سامانه بارشی در اسفندماه به جو استان وارد می شود که بارش های خوبی را در پی خواهد داشت. براساس آمار هواشناسی میانگین بلند مدت بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد ۵۲۸ میلیمتر است در حالی که میانگین بارش باران در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهر تاکنون […]

طبق پیش بینی های به عمل آمده سه سامانه بارشی در اسفندماه به جو استان وارد می شود که بارش های خوبی را در پی خواهد داشت. براساس آمار هواشناسی میانگین بلند مدت بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد ۵۲۸ میلیمتر است در حالی که میانگین بارش باران در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهر تاکنون به ۶۳۱ میلیمتر رسیده است. 

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   سایت هایی که به بررسی آب و هوا می پردازند ورود سامانه های بارشی در اسفند ماه را به کهگیلویه و بویراحمد پیش بینی می کنند که براساس آن بارش های خوبی در استان رخ خواهد داد.

براساس آمار هواشناسی میانگین بلند مدت بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد ۵۲۸ میلیمتر است در حالی که میانگین بارش باران در سال زراعی جاری یعنی از ابتدای مهر تاکنون به ۶۳۱ میلیمتر رسیده است.
میانگین بارندگی در مدت مشابه پارسال در این استان ۱۰۲ میلیمتر باران اعلام شد که حکایت از افزایش بیش از ۶ برابری نسبت به سال زراعی پیش دارد.
میانگین میزان بارش باران از ابتدای سال زراعی تاکنون در این استان ۶۳۱٫۸ میلی متر گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۵۲۹ میلی متر افزایش یافته است.
میزان بارش باران ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی این استان از ابتدای مهر تاکنون در یاسوج ۸۰۲ ، سی سخت ۷۰۹، دهدشت ۶۴۹٫۴، گچساران ۵۳۲٫۴، لیکک ۵۳۷٫۴ و امامزاده جعفر ۵۶۰٫۴ میلیمتر بوده است.
براساس پیش بینی های مختلف، بارندگی های خوب ماه های گذشته در هفته های آینده تداوم خواهد داشت و سایت های هواشناسی پیش بینی های خود برای ماه آینده را بروز کرده اند.
طبق پیش بینی های به عمل آمده سه سامانه بارشی در اسفندماه به جو استان وارد می شود که بارش های خوبی را در پی خواهد داشت.
سایت های هواشناسی «اکیوویدر» و «دارک اسکای» که به بررسی وضعیت جوی می پردازند جزئیات پیش بینی بارندگی های روزهای آینده در کهگیلویه و بویراحمد را اعلام کرده اند.

** پیش بینی برای یاسوج
براساس پیش بینی سایت هواشناسی اکیوودر اولین سامانه بارشی جدید در شهر یاسوج از ۶ اسفند شروع شده و تا ۱۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
حجم بارش پیش بینی شده برای شهر یاسوج در اثر فعالیت سه سامانه در مجموع بیش از ۹۰ میلیمتر خواهد بود.
اولین سامانه که شدت بیشتری نسبت به بقیه دارد بیش از ۶۰ میلی متر باران در پی خواهد داشت.
فعالیت سامانه دوم ۱۹ اسفند و سامانه آخر ۲۹ اسفند خواهد بود.
حداقل و حداکثر دما در اسفندماه به طور میانگین حدود ۳ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.
براساس پیش بینی سایت دارک اسکای فعالیت اولین سامانه بارشی در شهر یاسوج از دوشنبه ۶ اسفند ماه شروع شده و بیش از ۵۰ میلی متر باران در پی خواهد داشت.

** پیش بینی بارش های سی سخت
براساس پیش بینی سایت هواشناسی اکیوودر اولین سامانه بارشی جدید در شهر سی سخت از ۶ اسفند شروع شده و تا ۱۰ اسفند ماه ادامه خواهد داشت.
حجم بارش پیش بینی شده برای سی سخت در اثر فعالیت هر سه سامانه در مجموع بیش از ۷۰ میلیمتر خواهد بود و طی این مدت بارش برف دور از انتظار نیست.
اولین سامانه که شدت بیشتری نسبت به بقیه دارد بیش از ۵۵ میلی متر باران در پی خواهد داشت.
فعالیت سامانه دوم ۱۹ اسفند و سامانه آخر ۲۹ اسفند خواهد بود که شدت کمی دارند.
حداقل و حداکثر دما به طور میانگین برای شهر سی سخت حدود ۳ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.

** پیش بینی هوای دهدشت
طبق پیش بینی سایت جهانی اکیوودر فعالیت اولین سامانه بارشی ماه آینده در شهر دهدشت از هفتم آغاز شده و تا جمعه ۱۰ اسفندماه ادامه خواهد داشت.
در اثر فعالیت اولین سامانه بارشی ماه آینده در شهر دهدشت در مجموع بیش از ۴۰ میلی متر باران می بارد.
حجم بارش پیش بینی شده طبق اکیوودر برای شهر دهدشت طی ماه آینده در مجموع بیش از ۵۰ میلیمتر خواهد بود.
سامانه بارشی دیگری در روزهای پایانی اسفند ماه در دهدشت فعالیت خواهد کرد که نسبت به سامانه اولی شدت کمتری خواهد داشت. 
براساس پیش بینی سایت دارک اسکای فعالیت اولین سامانه بارشی در دهدشت از سه شنبه هفتم اسفندماه آغاز شده و بیش از ۲۰ میلی متر باران در پی خواهد داشت.
طی ماه آینده برای شهر دهدشت براساس پیش بینی اکیوودر حداکثر دما ۵ درجه و حداقل آن ۴ درجه سانتی گراد به طور میانگین افزایش خواهد یافت.

** پیش بینی بارش های گچساران
براساس پیش بینی سایت اکیوودر فعالیت اولین سامانه بارشی اسفند ماه در گچساران از دوشنبه ۶ اسفند ماه شروع شده و تا ۵ روز ادامه خواهد داشت.
حجم بارش پیش بینی شده برای گچساران در اثر فعالیت اولین سامانه بارشی اسفند در مجموع بیش از ۴۰ میلیمتر و اوج آن روز سه شنبه خواهد بود.
در آخرین روز اسفند ماه سال جاری سامانه دیگری در گچساران فعال خواهد شد که بارش های کمتری در پی خواهد داشت.
طی ماه آینده برای شهر دهدشت براساس پیش بینی اکیوودر به طور میانگین حداکثر و حداقل دما ۳ درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت.

** پیش بینی هوای باشت
براساس پیش بینی اکیوودر فعالیت اولین سامانه بارشی ماه آینده در شهر باشت از دوشنبه ۶ اسفند ماه آغاز شده و طی ۵ روز در مجموع حدود ۵۰ میلی متر باران خواهد بارید.
سامانه بارشی دیگری در روزهای پایانی اسفند ماه در باشت فعالیت خواهد کرد و در مجموع حجم بارش پیش بینی شده برای شهر باشت در ماه آینده بیش از ۶۰ میلیمتر خواهد بود.
طی ماه آینده برای شهر باشت براساس پیش بینی اکیوودر حداکثر دما ۴ درجه و حداقل آن ۳ درجه سانتی گراد به طور میانگین افزایش خواهد یافت.

** پیش بینی بارش های لنده
براساس پیش بینی سایت اکیوودر فعالیت اولین سامانه بارشی در لنده از دوشنبه ۶ اسفند ماه آغاز شده و این سامانه در مجموع بیش از ۵۰ میلیمتر باران به همراه خواهد داشت.
سامانه بارشی دیگری در روزهای پایانی اسفند ماه در لنده فعالیت خواهد کرد که بارش های خوبی در پی دارد.
حجم بارش پیش بینی شده در اثر فعالیت سامانه های بارشی اسفندماه برای شهر لنده در مجموع بیش از ۶۰ میلی متر است.
پیش بینی می شود طی ماه آینده به طور میانگین حداکثر دما در لنده ۵ درجه و حداقل آن ۴ درجه سانتی گراد افزایش یابد.

*
اگرچه پیش بینی های سایت های هواشناسی به صورت معمول تغییر می کنند و میزان بارش ها متغیر است اما در مجموع با توجه به پیش بینی های بلندمدت پژوهشکده هواشناسی کشور و سایت های پیش بینی به نظر می رسد بارش های ماه آینده همچون ماه های گذشته تداوم داشته باشد.
این احتمال وجود دارد که تغییراتی در روز بارش و میزان بارندگی به طور معمول در روزهای منتهی به سامانه های بارشی رخ دهد.
بررسی روند میزان بارندگی های امسال و مقایسه آن با سال های گذشته نشان می دهد استان کهگیلویه و بویراحمد پس از ۱۰ سال وارد ترسالی شده است.
در صورتی که میزان بارش باران در هر منطقه ای بیشتر از میانگین بلند مدت باشد ترسالی و اگر کمتر از آن باشد خشکسالی گفته می شود.
هر ۶ ایستگاه اصلی هواشناسی این استان بارندگی های بیشتر از میانگین بلند مدت را ثبت کرده اند که از ۱۰ سال گذشته تاکنون بی سابقه بوده است.
با این پیش بینی ها به نظر می رسد بارش های خوب امسال در یک ماه آینده نیز تداوم داشته باشد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس