سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  بر اثر آتش سوزی در آشپزخانه مهمانسرای دشت بلوط، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران سه نفر از کارکنان مهمانسرا دچار سوختگی شدند. 

عصر روز دوشنبه و بر اثر آتش سوزی در آشپزخانه مهمانسرای دشت بلوط، شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران سه نفر از کارکنان مهمانسرا دچار سوختگی شدند.

 در این حادثه که گفته شده بر اثر ورود مایع قابل اشتعال به لوله گاز و نشت و رها شدن آن در فضای آشپزخانه و وقوع آتش سوزی در مهمانسرا شده سه تن از کارکنان مهمانسرا دچار سوختگی شدند.

مصدومان به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شده و دو نفر از آنان بصورت سرپایی مداوا و از بیمارستان ترخیص شدند.

مصدوم دیگر این حادثه که دچار سوختگی بیشتری شده بود توسط آمبولانس شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران به شیراز اعزام شد.