۲۲:۴۲:۳۸ - شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
پرداخت بیش از ۸۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، عشایر و دهیاری‌های کهگیلویه و بویراحمد
طی سه روز گذشته بیش از ۸۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری‌های کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.   سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:  طی سه روز گذشته بیش از ۸۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری‌های کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است. مدیرکل امور […]

طی سه روز گذشته بیش از ۸۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری‌های کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است. 

سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:  طی سه روز گذشته بیش از ۸۰ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها، مناطق عشایری و دهیاری‌های کهگیلویه و بویراحمد پرداخت شده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: این اعتبار از محل درآمد‌های وصولی مالیات بر ارزش افزوده در استان تامین و پرداخت شده است.
محمدعلی غفاری افزود: با احتساب این پرداختی از ابتدایی امسال تاکنون ۸۷ میلیارد و پانصد میلیون تومان به حساب این نهاد‌ها پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه اعتبار روستا‌ها و مناطق عشایری بدون دهیاری نیز به حساب فرمانداری‌ها واریز شده است افزود: پرداخت مالیات بسترساز مشارکت مردمی در توسعه، عمرانی و آبادانی جامعه خواهد بود. 
غفاری با بیان اینکه بسیاری از بخش‌ها ازجمله کشاورزی، گردشگری، فرهنگی و ورزشی از پرداخت مالیات معاف هستند اضافه کرد: معافیت‌های مالیاتی این بخش‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی است.
وی گفت: پارسال هم ۸۲۰ میلیارد ریال از محل درآمد‌های حاصله از دریافت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شهرداری ها، دهیاری‌ها و مناطق عشایری استان واریز شده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس