۰:۴۵:۴۲ - چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷
روز «کهگیلویه و بویراحمد» انتخاب شد.
۱۰ اردیبهشت هر سال به عنوان روز این استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده است. در این روز برنامه های متنوع مذهبی، فرهنگی و هنری از سوی دستگاه های مختلف اجرایی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد و در راستای افزایش روحیه امید و نشاط بین مردم استان برگزار می شود.    سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:  […]

۱۰ اردیبهشت هر سال به عنوان روز این استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب شده است. در این روز برنامه های متنوع مذهبی، فرهنگی و هنری از سوی دستگاه های مختلف اجرایی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد و در راستای افزایش روحیه امید و نشاط بین مردم استان برگزار می شود.  

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۰ اردیبهشت هر سال به عنوان روز این استان انتخاب شده است.

رضا دهبانی پور  اظهار داشت: این انتخاب با همفکری و تعامل مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد و دستگاه های مختلف اجرایی و فرهنگی استان انجام شده است.
وی افزود: در این روز برنامه های متنوع مذهبی، فرهنگی و هنری از سوی دستگاه های مختلف اجرایی و فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد و در راستای افزایش روحیه امید و نشاط بین مردم استان برگزار می شود. 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: به دلیل تقارن ۱۰ اردیبهشت سال های بعدی با برخی مناسبت های ملی و مذهبی احتمال تغییر این روز در آینده وجود دارد.
دهبانی پور عنوان کرد: شورای توسعه فعالیت های قرآنی کهگیلویه و بویراحمد فعال شده و زیر نطر شورای فرهنگ عمومی این استان فعالیت خواهد کرد.
وی ابراز داشت: مباحث مربوط به شورای توسعه فعالیت های قرآنی کهگیلویه و بویراحمد در دستور کار نشست های شورای فرهنگ عمومی این استان قرار می گیرد و مصوبات آن نیز باید به طور کامل اجرا شوند.
دهبانی پور گفت: کمیته های سه گانه در راستای تحقق هدفگذاری های شورای توسعه فعالیت های قرآنی کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند که شامل کمیته آموزش عمومی، کمیته تبلیغ و ترویج و کمیته پژوهش و آموزش عالی است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس