۱۴:۴۹:۵۵ - چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷
معارضات منطقه‌ای مانع اجرای پروژه سد تنگ سرخ است.
چون این پروژه ملی بوده و سالیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دارد، تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه کشور به این پروژه داده از جنس اسناد خزانه است اما مالکین محلی که اراضی آن‌ها زیر آب می‌رود اسناد خزانه را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید در عوض زمین، پول نقد بدهید. سیمای زاگرس به […]

چون این پروژه ملی بوده و سالیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دارد، تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه کشور به این پروژه داده از جنس اسناد خزانه است اما مالکین محلی که اراضی آن‌ها زیر آب می‌رود اسناد خزانه را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید در عوض زمین، پول نقد بدهید.سیمای زاگرس به نقل از تسنیم: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه معارضات منطقه‌ای از موانع جدی اجرای پروژه سد تنگ سرخ است، گفت: تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به این پروژه از جنس اسناد خزانه است اما مالکین محلی اسناد خزانه را نمی‌پذیرند.

حسن نوروزی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۸۵ میلیون مترمکعب از تخصیص آب سد تنگ سرخ سهم استان کهگیلویه و بویراحمد است که این میزان آب به مصرف بخش‌های شرب، کشاورزی و صنعت می‌رسد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه با اجرای این پروژه آب شرب شهر یاسوج و روستاهای مسیر تأمین می‌شود، افزود: ۷۵ میلیون متر مکعب از آب این سد هم تخصیص استان فارس است.

نوروزی معارضات منطقه‌ای را از موانع جدی اجرای سد عنوان و بیان کرد: چون این پروژه ملی بوده و سالیانه ۱۴ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار دارد، تخصیصی که سازمان برنامه و بودجه کشور به این پروژه داده از جنس اسناد خزانه است اما مالکین محلی که اراضی آن‌ها زیر آب می‌رود اسناد خزانه را نمی‌پذیرند و می‌گویند باید در عوض زمین، پول نقد بدهید.

وی عنوان کرد: برای حل این مشکل باید تلاش کنیم این پروژه از محل اعتبارات ملی سازمان برنامه و بودجه کشور، به صورت نقدینگی تخصیص بگیرد و البته  قرار شده که در شرایط حاضر از محل اعتبارات استانی هم کمک کنیم تا بحث مالکین حل شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به اینکه مالکین محلی در این منطقه از محل کشاورزی و دامداری امرار معاش می‌کردند قاعدتا این پول حق آنها است و برای اراضی آنها قیمت کارشناسی شده‌ای تعیین می‌شود تا حقی از کسی ضایع نشود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس