۱۶:۲۷:۰۲ - یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
تصویب افزایش قیمت نان در کهگیلویه و بویراحمد
 افزایش کیفیت و قیمت برخی از انواع نان در جلسه کارگروه آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد. اگر قرار است نرخ نان افزایش یابد باید کیفیت و کمیت آن هم افزایش یابد.                     . سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:   افزایش کیفیت و قیمت برخی […]

 افزایش کیفیت و قیمت برخی از انواع نان در جلسه کارگروه آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد. اگر قرار است نرخ نان افزایش یابد باید کیفیت و کمیت آن هم افزایش یابد.افزایش قیمت و کیفیت نان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

سیمای زاگرس به نقل از صداوسیما:   افزایش کیفیت و قیمت برخی از انواع نان در جلسه کارگروه آرد و نان کهگیلویه و بویراحمد تصویب شد.

 استاندار در کارگروه آرد و نان استان با بیاناینکه زنجیره کیفیت، کمیت و قیمت نان باید با هم مورد توجه باشد گفت: اگر قرار است نرخ نان افزایش یابد باید کیفیت و کمیت آن هم افزایش یابد.
 علی محمد احمدی افزود: مردم در انتظار افزایش کیفیت نان هستند و این موضوع باید همواره مورد توجه باشد و این طور نباشد که با افزایش نرخ، موضوع کیفیت و کمیت هم بعد از مدتی فراموش و رها شود.
وی با اشاره به اینکه باید مدیریت این زنجیره را یک دستگاه بر عهده بگیرد تا در هر شرایط خودش جوابگو باشد تاکید کرد: دستگاه‌های متولی باید تضمین دهند که با افزایش نرخ انواع نان، کمیت و کیفیت هم تغییر کند.
استاندار به توان مردم در خرید نان اشاره کرد و گفت: تعیین وضعیت نرخ نان در استان باید متناسب با شرایط اقتصادی مردم باشد.
مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان هم بیان کرد: در این نشست مصوب شد قیمت نان بربری به لحاظ وزنی از ۱۶۰ گرم به ۱۸۰ گرم افزایش یابد و قیمت آن از ۱۲۰ تومان به ۱۸۰ تومان افزوده شود.
دیودیده افزود: همچنین نان سنگک ۵۵۰ گرمی به لحاظ وزنی به ۶۰۰ گرم و قیمت آن از ۵۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: قرار شد که نان تافتون نیز به وزن ۲۲۰ گرم برسد و نرخ آن از ۱۸۰ تومان به ۲۲۰ تومان افزایش یابد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس