۱:۱۴:۵۲ - یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷
آزمایش موشک بالستیکی ایران
ایران موشک بالستیکی با برد متوسط را آزمایش کرد که قادر به حمل چند کلاهک است. برد این موشک ضربه وارد آوردن به بخشی از اروپا و سراسر خاور میانه را ممکن می سازد.  این آزمایش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ را نقض می کند   سیمای زاگرس به نقل از نیک […]

ایران موشک بالستیکی با برد متوسط را آزمایش کرد که قادر به حمل چند کلاهک است. برد این موشک ضربه وارد آوردن به بخشی از اروپا و سراسر خاور میانه را ممکن می سازد.  این آزمایش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ را نقض می کندمایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا

 

سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:  ایران موشک بالستیکی برد متوسط را آزمایش کرد.

مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایران با نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به آزمایش موشک بالستیکی با برد متوسط دست زد.

در اعلامیه پمپئو آمده است:« ایران موشک بالستیکی با برد متوسط را آزمایش کرد که قادر به حمل چند کلاهک است. برد این موشک ضربه وارد آوردن به بخشی از اروپا و سراسر خاور میانه را ممکن می سازد.  این آزمایش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به شماره ۲۲۳۱ را نقض می کند».

The Iranian regime has just test-fired a medium range ballistic missile that’s capable of carrying multiple warheads. This test violates UNSCR 2231. Iran’s missile testing & missile proliferation is growing. We condemn this act and call upon Iran to cease these activities.

Pompeo: Iran has tested a nuclear-capable ballistic missile

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس