۲۲:۱۵:۳۱ - پنج شنبه ۱ آذر ۱۳۹۷
تصاویری از گونه های حیات وحش کوه خائیز کهگیلویه
 تصاویری از گونه های حیات وحش کوه خائیز کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   تصاویری از گونه های حیات وحش کوه خائیز کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد

 تصاویری از گونه های حیات وحش کوه خائیز کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد

سیمای زاگرس به نقل از ایرنا:   تصاویری از گونه های حیات وحش کوه خائیز کهگیلویه در استان کهگیلویه و بویراحمد

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس