۱۸:۱۲:۰۳ - چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷
تفویض اختیارات مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب
بیژن عالی‎پور تمام اختیارات خود در مناطق نفتخیز جنوب را به احمد محمدی، مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد. سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   بیژن عالی‎پور تمام اختیارات خود در مناطق نفتخیز جنوب را به احمد محمدی، مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد.  بیژن عالی‎پور در پیامی خطاب به محمدی نوشته […]

بیژن عالی‎پور تمام اختیارات خود در مناطق نفتخیز جنوب را به احمد محمدی، مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد.سیمای زاگرس به نقل از نیک نفت:   بیژن عالی‎پور تمام اختیارات خود در مناطق نفتخیز جنوب را به احمد محمدی، مدیر امور فنی این شرکت تفویض کرد.

 بیژن عالی‎پور در پیامی خطاب به محمدی نوشته است:

«بدینوسیله کلیه اختیارات مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب که تا این تاریخ در اختیار اینجانب بوده تا تعیین مدیرعامل جدید، به جنابعالی تفویض می‎گردد.»

‎عالی‎پور پیش از این در پیامی، از کارکنان شرکت ملی مناطق نفت‎خیز جنوب قدردانی و خداحافظی کرده بود.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس