۱۳:۲۷:۵۲ - پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
تبدیل وضعیت اداری ۱۱ نفر از بستگان مدیرکل امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد صحت ندارد.
در روزهای اخیر مدیرکل امور عشایر استان هیچ گونه مکاتبه‌ای برای تبدیل وضعیت ۱۱ نیروی شرکتی از بستگانش نداشته است.   سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مکاتبه مدیرکل امور عشایر این استان با سازمان مدیریت برای اخذ مجوز تبدیل وضعیت ۱۱ نفر از بستگانش صحت […]

در روزهای اخیر مدیرکل امور عشایر استان هیچ گونه مکاتبه‌ای برای تبدیل وضعیت ۱۱ نیروی شرکتی از بستگانش نداشته است. 

سیمای زاگرس به نقل از تسنیم:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مکاتبه مدیرکل امور عشایر این استان با سازمان مدیریت برای اخذ مجوز تبدیل وضعیت ۱۱ نفر از بستگانش صحت ندارد.

حسن نوروزی اظهار داشت: در روزهای اخیر مدیرکل امور عشایر استان هیچ گونه مکاتبه‌ای برای تبدیل وضعیت ۱۱ نیروی شرکتی از بستگانش نداشته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا صحت دارد مدیرکل امور عشایر استان برای تبدیل وضعیت ۱۱ نفر از نیروهای شرکتی این اداره با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه کرده است، افزود: تاکنون مکاتبه‌ای با این عنوان به سازمان مدیریت نداشته‌اند.

نوروزی با تاکید بر اینکه بکارگیری ۱۱ نفر از بستگان یک مدیر به عنوان نیروی شرکتی زیبنده نیست، افزود: در این زمینه برخی دستگاه‌های نظارتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه‌ای کرده که نحو بکارگیری این نیروها چگونه بوده است که پاسخ دادیم.

وی ادامه داد: باید ببینیم نیروهای مورد نظر به چه صورت جذب شده‌اند زیرا در امور عشایر مجموعه اتحادیه و شرکت‌های تعاونی با خدمات رسانی به جامعه عشایری باید هزینه‌های جاری خود را تامین کنند و ربطی به دولت ندارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر اینکه برای بکارگیری نیروهای شرکتی باید امور عشایر از این سازمان مجوز دریافت کند، خاطرنشان کرد: برای تبدیل وضعیت نیروها به صورت قراردادی یا پیمانی نیاز به مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دارد.

نوروزی با بیان اینکه از ۵ سال پیش اطلاعاتی در زمینه بکارگیری برخی نیروها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی اطلاع رسانی می‌شد، اظهار داشت: البته سخت گیری کار خوبی نیست که دست  مدیر بسته باشد.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس