۰:۴۴:۴۳ - پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷
ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است.
ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است. پژوهش و ارتباط مراکز عالی با صنعت در استان از سطح پایین تری نسبت به سایر استان ها برخوردار است.   سیمای زاگرس به نقل از مهر:   رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است.  احمد عریان  در نشست هماهنگی […]

ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است. پژوهش و ارتباط مراکز عالی با صنعت در استان از سطح پایین تری نسبت به سایر استان ها برخوردار است.ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است

 

سیمای زاگرس به نقل از مهر:   رئیس دانشگاه یاسوج گفت: ارتباط صنعت و دانشگاه در کهگیلویه و بویراحمد ضعیف است.

 احمد عریان  در نشست هماهنگی برگزاری هفته پژوهش در استان، افزود: پژوهش و ارتباط مراکز عالی با صنعت در استان از سطح پایین تری نسبت به سایر استان ها برخوردار است.

عریان با اشاره به اینکه کل قراداد های بخش دانشگاه و صنعت طی سال گذشته ۶۰۰ میلیون تومان بوده است، بیان داشت: این قراداد ها طی سال جاری به ۱۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

وی افزود: این موضوع در مجموع نشان از یک ضعف در تحقق ارتباط مطلوب صنعت و دانشگاه دارد و باید حداقل ۲۰ میلیارد تومان قراداد تاکنون عملیاتی شده بود.

عریان از پیش رو بودن هفته پژوهش در استان خبر داد و بیان کرد: امید است که همه روزها روز پژوهش باشد و تحقق برنامه های پژوهشی را داشته باشیم.

رئیس دانشگاه یاسوج گفت: همچنین برنامه های هفته پژوهش در استان بر اساس مزیت ها و ویژگی های استان تهیه شده است.

عریان از برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش خبر داد و عنوان کرد: زنگ پژوهش، تورهای آموزشی، برگزاری کارگاه های آموزشی و نشست های تخصصی، بازدید دانش آموزان از دانشگاه ها، دیدار با پیشکسوتان، مخترعان و کارآفرینان و جشنواره تجلیل و اختتامیه برای این هفته پیش بینی شده است.

منبع:
خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس خبرگزاری سیمای زاگرس